Välitin Info

Ota yhteyttä

 

Hanke on päättynyt

Lisätiedot: https://www.kyt.fi/valitin-valittajaorganisaatiohanke/

Välitin oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Jyväskylän kaupungin ja osahanketoimijoiden itsensä rahoittama kehittämishankekokonaisuus.

Välittimen toiminta-aika oli 19.3.2018-31.8.2020.

Kehittämistyön pääpainotus oli työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankekokonaisuuden oma yhteinen teema oli kestävä kehitys työllistämisessä ja yritysyhteistyössä. Teema kulki mukana niin Välitin hankkeen kuin osahankkeiden toiminnoissa.

Välittimen tehtävä oli hallinnoida, neuvoa ja ohjata osahankkeiden tekemää kehittämistyötä ja mahdollistaa näiden osallistuminen laajaan toimijaverkostoon.

Mukana olleet osahankkeet:

Rekisteriseloste

https://www.rakennerahastot.fi/esr-hankkeen-osallistujille1