syys 022020
Välitin-hanke on päättynyt

Välitin henkilöstöä kesäristeilyllä vuonna 2019

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima ESR-rahoitteinen Välitin-kokonaisuus on päättynyt. Osahankkeet loppuivat jo toukokuussa ja niissä tehdyn kehittämistyön tuloksena 134 työnhakijaa löysi työpaikan tai pääsi kiinni opintoihin.

Osahankkeissa kokeiltiin yhteensä 17 eri konseptia asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi. 7 konseptia todettiin toimiviksi ja ne jäävät osahanketoteuttajien ja muiden toimijoiden käyttöön. Näihin kuuluu muun muassa Virkku-tiimi ohjausalasta kiinnostuneille nuorille, Kufussa kehitetty kädentaitojen hyödyntäminen suomen kielen vahvistamisessa ja Mä oon pihalla hankkeessa kehitetty vertaistuellinen työelämävalmennus. Hankekokonaisuuden tuloksista ja vaikuttavuudesta voi lukea lisää vaikuttavuuden arvioinnista ja loppuraportista, joka julkaistaan pian KYTin www-sivuilla.

Välitin ohjasi, neuvoi ja hallinnoi

Välitin-kokonaisuuden toiminta-aika oli 19.3.2018-31.8.2020. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Jyväskylän kaupunki ja osahanketoimijat itse. Välitin mahdollisti ESR-hanke- ja kehittämistoiminnan niille toimijoille, joilla itsellään ei ollut mahdollisuutta hakea rahoitusta, eikä ollut riittävää rahoitus- ja henkilöresurssia tai tarvittavaa osaamista ESR-hanketoteutukseen. Hanketoimijat ja -henkilöstö saivat tukea, neuvontaa ja ohjausta hankesuunnitelman, tavoitteiden ja rahoitusehtojen mukaiseen kehittämistyöhön. Välitin tarjosi osahankkeille hallinnoinnin lisäksi kehittämistyöhön valmiita, aiemmin kehitettyjä toimintamalleja, työkaluja ja -menetelmiä sekä vertaistukea. Hanketoimijat saivat keskittyä oman toimintansa kehittämiseen. Tiedotuksessa ja viestinnässa apuna sekä suunnittelun tukena toimi alan ammattilainen. Välitin kokonaisuus mahdollisti kehittämistyön laajassa yhteistyöverkostossa. Osahankehenkilöstölle järjestettiin kehittämistyötä tukevia koulutuksia, kuten JAPA ry:n kiertotalouden koulutus, PAIKKO osaamisen tunnistaminen, Saila Tykkyläisen vaikuttavuuden arvioinnin koulutus, Innotyöverkko yrittäjyyskoulutus ja Trigenda-menetelmään perehtyminen.

Välitin projektipäällikkö antaa haastattelua YLE:n toimittajille
Välittimen-kokonaisuuden projektipäällikkö Eija Lappi antaa haastattelua YLE:lle aktiivimallin kerryttämisestä hankkeissa.

Mä oon pihalla saavutti erinomaisia tuloksia

Määrällisesti erityisen hyviä tuloksia saavutettiin Mä oon pihalla -osahankkeessa, jota toteutti Paremmin Yhdessä ry. Maahan muuttaneille henkilöille suunnatun toiminnan tuloksena 70% kaikista osahankkeen 89 asiakkaasta on edennyt urapolullaan työpaikkaan tai opintoihin. Hankkeessa tarjottiin asiakkaille vertaistuellista työelämävalmennusta sekä yksilöohjausta. Asiakkaiden valmennuksesta vastasi yksi työntekijä. Mä oon pihalla -hankkeessa kehitettyä toimintamallia pidettiin niin onnistuneena, että Jyväskylän kaupunki ja Paremmin Yhdessä ry tulevat hyödyntämään sitä suunnitteilla olevissa uusissa maahanmuuttajille kohdennetuissa palveluissa.

Mä oon pihalla asiakkaita kodassa
Mä oon pihalla lämmittelee kodassa.
Aktiivimallin kartta pöydällä
Perehtymistä aktiivimalliin.
Mä oon pihalla asiakkaita ja ohjaaja hymyilevät luontopolulla
Mä oon pihalla retkellä Tourujoen luontopolulla, hankevastaava Annika Guttormsen etualalla vasemmalla.

oon pihalla loppuraportti

Kädentaitoja Ekotuunarissa ja Kufussa

Ekotuunarissa ja Kufu -osahankkeissa punaisena lankana kulkivat kädentaidot.

Ekotuunarissa kädentaitoalan yrittäjyydestä ja ”tuunaamisesta” kiinnostuneet asiakkaat saivat valmennusta sekä uusiomateriaalin käyttöön kädentaidoissa että itsensä työllistämisen eri muotoihin, kuten osuuskuntatoimintaan. Ekotuunaria toteutti Jyväskylän Katulähetys ry.

Henkilön kädet leikkaavat vanhaa kirjaa. Kuvassa myös leikattuja kirjojen osia.
Kirjojen tuunausta Ekotuunarissa.
Henkilön sylissä on farkut, joihin kirjotaan valkoisella langalla.
Sashiko kirjontaa Ekotuunarin farkkuviikoilla.
Pöydällä on vanhoja astoita, joita neljä henkilöä palastelee.
Vanhat astiat saivat uuden elämän mosaiikkitöissä.

Ekotuunarin loppuraportti

Wari ry:n toteuttaman Kufun toiminnot oli puolestaan räätälöity kädentaidoista kiinnostuneille maahanmuuttajille. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa heidän osaamistaan eri tekniikoissa ja luoda ”kädentaitojen kulttuurifuusioita” yhdistämällä asiakkaiden lähtömaiden käsityötekniikoita suomalaisiin perinteisiin. Kufun toiminnassa nousi suuren rooliin myös kielen oppiminen, jota vahvistettiin kädentaitojen ohessa muun muassa päivittäisillä YLE:n selkokielisillä uutisilla. Kufun toiminta sai paljon kiitosta muun muassa Keski-Suomen TE-palveluilta. Vastaavalle työpajatoiminnalle olisi heidän mukaansa myös jatkossa tarvetta.

Nainen pitää kädessään tekemäänsä tähdden mallista käsityötä.
Kufun asiakas esittelee itse suunnittelemaansa työtä. Kuva: Keijo Penttinen.
Kufussa syntyi myös kauniita korvakoruja. Kuva: Keijo Penttinen.
Naisella on kädessä ja päässä itse virkatut asusteet.
Kufun asiakas ja itse virkatut asusteet. Kuva: Keijo Penttinen

Kufun loppuraportti

Työbileistä kohti uuden ajan työtä

Työbileissä kohderyhmänä olivat korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, jotka tavoittelivat itsensä työllistämistä asiantuntijoina yrittäjämäisessä työssä. Työbileiden asiakkaille järjestettiin muun muassa kohtaamisia oman alansa suomalaisten kollegoiden ja yrittäjien kanssa. Asiakkaiden yritysideoita hiottiin ja heille mahdollistettiin tilaisuuksia päästä testaamaan tuoteideoita eri asiakasryhmille. Hanketta toteutti INNOtyöverkko osuuskunta.

Kaksi naista pöydän ääressä, toinen kirjoittaa paperiin.
Työbileiden asiakas kohtaamassa suomalaista kollegaa.
Askartelupöydän ääressä kaksi koululaista ja aikuinen ohjaaja.
Työbileiden asiakas ohjaa muistikirjatyöpajaa Eurooppa päivän -tapahtumassa.

Työbileiden loppuraportti

Virkeyttä ja valmennusta Virkusta

Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry:n toteuttaman Virkku-hankkeen tavoitteena oli nuorten ja nuorten aikuisten työllistymisen tukeminen. Hanke tarjosi ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta työttömille, joita kiinnostaa luovat alat tai itsensä työllistäminen esimerkiksi ohjausalalle. Ryhmässä etsittiin työllistymismahdollisuuksia tukemalla työnhakijoiden itsetuntoa ja omien vahvuuksien tunnistamista. Osaamisen tunnistamista tavoiteltiin luovan toiminnan ja yhteisten projektien avulla.

Taustalla Virkun roll up, etualalla kolme naista hymyilemässä.
Virkku Matka halki Mataran tapahtumassa.
Henkilö on nelinkontin jumppamatolla ja toinen henkilö seisoo hänen päällään.
Akrobatiaa Virkussa.
Isossa huoneessa kolme henkilöä nukkuu lattialla ja yksi istuu pöydän ääressä.
Virkku päiväunilla!

Virkun loppuraportti

Koronakevät toi haasteita hankkeen loppuvaiheeseen

Hankekokonaisuuden viimeisiä kuukausia väritti koronakevät, jonka vuoksi asiakkaiden kanssa toimittiin loppuvaiheessa etänä. Etätoiminnot olivat haasteellisia, mutta niistä saatiin myös hyviä kokemuksia. Muun muassa Kufu-osahankkeen asiakkaat kokivat etätyöskentelyn voimauttavana ja he toteuttivat annettuja projekteja ahkerasti kotoa käsin.

Koronapandemia aiheutti myös Välittimen päätösseminaarin peruuntumisen. Seminaarin sisältö koottiin lopulta videon muotoon. Seminaarivideolla käydään läpi hankkeiden tuloksia ja kuullaan toimintaan osallistuneiden asiakkaiden ajatuksia herättäviä kertomuksia.

Keväälle oli suunnitteilla myös kaksi valokuvanäyttelyä, jotka siirtyivät virtuaaliseen muotoon.

Välitin-kokonaisuutta esittelevä virtuaalinäyttely julkaistiin Artsteps-palvelussa: https://www.artsteps.com/view/5eba445f5c5b804287a9b97f

Ja Kufu-hankkeen kädentaitoja esittelevää näyttelyä voit ihailla tästä linkistä: https://myalbum.com/album/nzKVyvMgx4h3

Kiitos!

Välitin ja KYT ry kiittävät osahankehenkilöstöä ja taustaorganisaatioita, asiakkaita, yhteistyökumppaneita, rahoittajia sekä kaikkia matkalla mukana olleita kuluneista vuosista!


Write a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *