kesä 262019
Lähiluonnossa

Välitin hankekokonaisuus saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). Kestävä kehitys on tällä rahoituskaudella yksi keskeisistä rakenne­rahastotoimintaa ohjaavista periaatteista. Tavoitteena on varmistaa, että toiminta tukee yhteisön kestävän kehityksen sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja että kokonaisvaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin ovat myönteisiä.

Lähiluonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet hyvinvointiin, harrastuksiin ja jopa työllistymiseen ovat osa Välittimen tapaa toteuttaa kestävän kehityksen teemaa. Kesäkuussa Välitin hyödynsi Kansalaistoiminnankeskus Mataran lähellä sijaitsevaa Tourujoen ympäristöä luontokuvaaja Pablo Casson opastuksella. Samalla osallistujat saivat vinkkejä Instagramin hyödyntämiseen omien harrastusten ja osaamisen esille tuomisessa.

Tässä retken ohjaajan tunnelmia ja osallistujien taltioimia välähdyksiä lähiluonnosta:

”Perjantaina 14.6. teimme luontokuvausretken Mataran lähimaastoon. Kohteena olivat hautausmaan vehreä alue sekä Tourujoen luontopolku. Tavoitteena oli nähdä lähiluonnon monimuotoisuus ja kauneus myös kameran takaa. Kaksituntisen kävelyn aikana tehtiin monia kasvi- ja eläinhavaintoja. Osa niistä näkyy, tuoksuu ja kuuluu kaikille kulkijoille, osan niistä huomaa vain hiljentymällä ja pysähtymällä tarkkailemaan ympäristöä. Yksityiskohtien tarkkailu on keskeinen tekijä niin luonnon ymmärtämisessä kuin luontokuvaamisessakin. Matkan varrella jaoimme kuvausvinkkejä ja mielenkiintoisia kuvauskohteita toisillemme. Keskustelimme valokuvaukseen liittyen mm. kuvien perspektiivistä, rajaamisesta sekä joistain kuvausteknisistä asioista. Kävelyn jälkeen kokoonnuimme Mataran sisätiloihin (Keidas) ja keskustelimme vielä retkestä. Kävimme myös läpi kuvankäsittelyyn liittyviä asioita sekä Instagramin perusasioita. Instagramin (ja muiden sosiaalisten medioiden) avulla vaikuttaminen oli myös yhtenä aiheena. Oheiset kuvat ovat retkeen osallistuneiden henkilöiden ottamia.
– Pablo Casso (@PabloCassoPhotography)


Write a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *